Med VetPlan får du som kattägare vaccination, kastration samt ID-märkning för din hankatt för endast 310 kr
och honkatt för så lite som 850 kr.

Kom in och tala med oss om VetPlan eller anmäl dig via vår hemsida; www.dinvet.nu/vetplan/