För de drabbade i Ukraina – insamlingen 11/4

Den 11/4 hade vi på kliniken en insamlingskväll och alla intäkter denna kväll gick oavkortat till Röda korsets arbete för Ukrainas folk.
Ett STORT och VARMT TACK till alla som bidrog!