KLINISK FORSKNING

Flera medarbetare på Din Veterinär är och har varit engagerade i klinisk forskning på det veterinärmedicinska området. Omfattningen och vilka projekt varierar över tid.

Veterinär Torkel Falk

Veterinär Torkel Falk har doktorerat vid veterinärhögskolan i Köpenhamn. Han har publicerat fem vetenskapliga publikationer och är inblandad i projekt som kommer att leda till ytterligare publikationer. Torkels forskning rör främst hjärtmuskelproblem. Han har följt en rad hundar kliniskt under många år och samlat material för sin forskning. Forskningen berör kärlförändringar i hjärtmuskeln hos hundar. Det finns vissa likheter med förhållandena hos människor (där sådana förändringar är den allra vanligaste dödsorsaken) men också mycket stora skillnader.

Arterioskleros

Hundars arterioskleros orsakas inte av kost eller stress och drabbar inte heller de stora kranskärlen. Detta gör att de orsakar mindre infarkter som kan medföra problem, men inte så dramatiska som hos människor. Hundar drabbas ofta av åldersrelaterade klafförändringar i hjärtat och utvecklar på grund av detta ofta hjärtsvikt. Det tycks finnas ett samband mellan kärl- och klafförändringar hos hundar och detta har inte tidigare forskning kunnat påvisa på ett klart sätt. Syftet med forskningen är att belysa sådana samband och försöka se vilka faktorer som påverkar utveckling av hjärtsvikt hos hund och varför olika hundar kan leva så olika länge med sina förändringar. På sikt kan detta även bidra med kunskaper som kan vara av betydelse för forskningen rörande människors kärlförändringar.

KONTAKT

EKVÄNDAN 2
254 67 HELSINGBORG
TEL 042 - 20 20 00

AKTUELLT HOS OSS