Diabetes

Vad är diabetes?

Diabetes mellitus eller sockersjuka. Det är en sjukdom som innebär att bukspottskörteln producerar mindre insulin än vad kroppen behöver för att ta upp näringsämnen i cellerna och oftast att cellerna kräver mer insulin än vanligt. Det innebär att blodsockret stiger och djuret dricker mycket samt på sikt magrar av (även om fetma ökar risken för diabetes så att många diabetiker dricker mycket). Diabetes kan på sikt leda till komplikationer som diabetescoma och starr.

Ställa diagnos och komma igång med Insulin

Diabetes på djur måste nästan alltid behandlas med insulininjektioner. Det finns flera typer av insulin. Vilket veterinären väljer beror på olika överväganden. I de allra flesta fall ges insulinet 2 gånger per dag. Det är lätt att lära sig ge injektioner. All diabetesbehandling innebär dock en balansgång då för mycket insulin kan leda till så kallade insulinkänningar med lågt blodsocker. Det innebär att djuret blir trött och till och med kan kollapsa. Om man misstänker insulinkänning ska man ge djuret några matskedar druvsocker löst i vatten eller honung och fram för allt inte ge mer insulin.

Kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan göra en kontroll. Det finns två sätt att följa upp diabetes, i mer okomplicerade fall kan man följa långa sockervärden, så kallade fruktosamin, som visar hur sockret legat under en tiodagarsperiod. Då man börjar med insulin tar det några dagar för kroppen att vänja sig. Vi väljer därför att börja med en relativt låg dos, om insulinet är för effektivt får man ofta känningar och det ger en ostabil och svårtolkad sockerkurva.

Därför kanske inte symtomen i form av ökad törst minskar så mycket precis i början av behandlingen. I lite mer komplicerade fall måste man mäta sockret flera gånger under en dag, det kallar man för en sockerkurva, och blir mest idealiskt hemma eftersom stress påverkar sockervärdena. Vi lär er hur man gör detta på bästa sätt. Det är idag relativt billigt att köpa pålitliga blodsockermätare, men då måste man ta blodprov själv. I vissa fall gör vi även kurvor hos oss på kliniken.

Rutiner och medicinering hemma

Det är viktigt vid diabetes att ha fasta rutiner, det går aldrig helt att efterlikna kroppens produktion av insulin. Därför bör insulin och mat ges på fasta tider (vi kommer att anvisa vad ditt djur bör äta). Regelbunden motion är också viktig och att den inte är alltför olika från dag till dag. Hur mycket insulin du ska ge framgår av det recept du får, men denna dos kan ändras efter uppföljning enligt ovan. I början av behandlingen kommer flera återbesök behövas för att kontrollera att en bra balans har uppnåtts.

De allra flesta djur kan behandlas framgångsrikt om man bara har möjlighet att följa givna ordinationer. Det är också så att djur får betydligt färre komplikationer än människor, av olika skäl, men delvis på grund av kortare livslängd. Det innebär att man inte behöver en lika noggrann balans på blodsockret som på människor, utan så länge djuret inte visar symtom på sjukdom anses behandlingen framgångsrik.