Skadade vilda djur

Vi får ofta frågan om vad man gör om man hittat t ex en skadad igelkott eller rovfågel. Här nedan kan du därför läsa mer om hur vi tillsammans kan hjälpa våra vilda vänner.

På kliniken

På vår klinik finns flera medarbetare som har ett privat engagemang i att ta hand om skadat vilt; fåglar och mindre djur. Vi tar därför alltid emot om du kommer och lämnar in ett skadat djur hos oss. 

Vi har dock begränsade resurser. I största möjliga utsträckning slussas djuren vidare till något av Viltrehab Helsingborgs egna rehabiliteringscenter så snart det är möjligt. Är skadan eller sjukdomen av lindrig art får djuret stanna hos oss och släpps sedan på en plats där det kan finna ett för arten naturligt habitat. I enstaka fall, där skadan eller sjukdomen gjort djuret alltför svagt, får det istället av djurskyddsskäl hjälp att somna in direkt. 

Djurungar

Nej, inte alla djurungar som hittas ensamma är föräldralösa!

Att lämna sina ungar obevakade är för de allra flesta djurföräldrar i det vilda en nödvändighet. Vissa matar sina ungar så sällan som 1-2 gång per dygn, kaniner är ett sådant exempel. Därför ska man tänka sig noga för innan man tar med sig en djurunge, eller att mata den på plats.

Kontakta i första hand en viltrehabiliterare och fråga hur du bör göra »

Rovfåglar

Hittar du en skadad eller sjuk rovfågel gäller det att göra på rätt sätt om den ska tas omhand. Tänk på att den kan vara utrotningshotad – i sådant fall får du inte hantera den mer än just där och då. En sådan dyrgrip ska omgående till veterinär eller viltrehabilitering.
– Lägg en handduk över huvudet på fågeln
– Använd grova handskar
– Ta tag om fötterna på fågeln samtidigt som du greppar den försiktigt över nacken med hela handen
– Frakta den i en kartong eller bur, säkra att den inte kan ta sig ut eller komma till mer skada under transporten.

Råd om vård: