VANLIGA SJUKDOMAR OCH INGREPP HOS HUSDJUR

Här kan du läsa mer om olika ingrepp och sjukdomar som kan drabba ditt djur. Vi kommer att jobba kontinuerligt med att fylla på denna sidan med fler sjukdomar och ingrepp för att du enkelt ska kunna hitta den informationen du söker. Till höger finner du en lista över de sjukdomar och ingrepp som finns att läsa om på sidan just nu.

Olika sjukdomar och ingrepp:

Dränering
Diabetes
Durogesicplåster
Cushings sjukdom
Cytostatikabehandling
Klokapselbrott

Dränering

Ditt djur har blivit opererad för sin sårskada. Såret har blivit sytt. Stygnen ska tas om ca 10 dagar. Om det fanns en sårficka eller böld under huden har även en gummislang sytts fast. Denna är till för att sårvätska, var och bakterier ska rinna ut.
Gummislangen ska tas bort efter ca 3-5 dagar.

 

Boka tid för dräntagning och stygnborttagning i receptionen.

Titta på såret dagligen och se att de inte svullnar upp eller vätskar sig.
Rengör noga med koksalt (Natriumklorid lösning, NaCl) eller liknande 2 gånger dagligen där gummislangen kommer ut genom huden.
Plocka även bort små skorpor så att ev sårsekret kan rinna ut.

Det är viktigt att djuret inte slickar på såret eller gummislangen, använd den medskickade kragen tills stygnen är borttagna.

Ditt djur har varit sövt och kan fortfarande vara trött och lite vingligt. Vänta med att erbjuda mat och vatten tills djuret verkar normalt och börja med att ge lite vatten och sedan en mindre portion mat. Det är inte ovanligt att djuret inte vill äta samma dag som operationen, men den bör äta dagen efter.

Diabetes

Din hund/katt har diagnosticerats med diabetes mellitus eller sockersjuka. Det är en sjukdom som innebär att bukspottskörteln producerar mindre insulin än vad kroppen behöver för att ta upp näringsämnen i cellerna och oftast att cellerna kräver mer insulin än vanligt. Det innebär att blodsockret stiger och djuret dricker mycket samt på sikt magrar av (även om fetma ökar risken för diabetes så att många diabetiker dricker mycket). Diabetes kan på sikt leda till komplikationer som diabetescoma och starr. Diabetes på djur måste nästan alltid behandlas med insulininjektioner. Det finns flera typer av insulin. Vilket veterinären väljer beror på olika överväganden. I de allra flesta fall ges insulinet 2 gånger per dag. Det är lätt att lära sig ge injektioner. All diabetesbehandling innebär dock en balansgång då för mycket insulin kan leda till så kallade insulinkänningar med lågt blodsocker. Det innebär att djuret blir trött och till och med kan kollapsa. Om man misstänker insulinkänning ska man ge djuret några matskedar druvsocker löst i vatten eller honung och fram för allt inte ge mer insulin.

 

Kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan göra en kontroll. Det finns två sätt att följa upp diabetes, i mer okomplicerade fall kan man följa långa sockervärden, så kallade fruktosamin, som visar hur sockret legat under en tiodagarsperiod. Då man börjar med insulin tar det några dagar för kroppen att vänja sig. Vi väljer därför att börja med en relativt låg dos, om insulinet är för effektivt får man ofta känningar och det ger en ostabil och svårtolkad sockerkurva.

Därför kanske inte symtomen i form av ökad törst minskar så mycket precis i början av behandlingen. I lite mer komplicerade fall måste man mäta sockret flera gånger under en dag, det kallar man för en sockerkurva, och blir mest idealiskt hemma eftersom stress påverkar sockervärdena. Vi lär er hur man gör detta på bästa sätt. Det är idag relativt billigt att köpa pålitliga blodsockermätare, men då måste man ta blodprov själv. I vissa fall gör vi även kurvor hos oss på kliniken. Det är viktigt vid diabetes att ha fasta rutiner, det går aldrig helt att efterlikna kroppens produktion av insulin. Därför bör insulin och mat ges på fasta tider (vi kommer att anvisa vad ditt djur bör äta). Regelbunden motionen är också viktig och att den inte r alltför olika från dag till dag. Hur mycket insulin du ska ge framgår av det recept du får, men denna dos kan ändras efter uppföljning enligt ovan. I början av behandlingen kommer flera återbesök behövas för att kontrollera att en bra balans har uppnåtts.

De allra flesta djur kan behandlas framgångsrikt om man bara har möjlighet att följa givna ordinationer. Det är också så att djur får betydligt färre komplikationer än människor, av olika skäl, men delvis på grund av kortare livslängd. Det innebär att man inte behöver en lika noggrann balans på blodsockret som på människor, utan så länge djuret inte visar symtom på sjukdom anses behandlingen framgångsrik.

Durogesicplåster

Durogesic plåster ges t ex för att lindra smärta efter operation. Det innehåller Fentanyl som är ett morfinliknande preparat. Plåstret är genomskinligt och sitter direkt på huden efter det att vi rakat bort en ruta päls. Plåstret har full effekt efter 12-24 timmar och bör inte sitta längre än 3 dygn. Vi tar bort plåstret på kliniken. Om plåstret skulle synas under bandaget, försök täcka över det utan att röra vid det och kontakta oss. Hantera aldrig plåstret utan handskar.

Det är MYCKET VIKTIGT att hunden/katten eller något annat djur eller barn i hushållet inte kommer åt plåstret.

Klokapselbrott

Din/er hund har behandlats för ett klokapselbrott. Den brutna klokapseln har tagits bort under narkos och den blottlagda pulpan är nu öm för beröring de första 4-7 dagarna. Din/er hund har varit sövd och kan fortfarande vara trött och lite vinglig. Vänta med att erbjuda mat och vatten tills hunden verkar normal och börja med att ge lite vatten och sedan en mindre portion mat. Det är inte ovanligt att hunden inte vill äta samma dag som operationen, men den bör äta dagen efter.

 

Så länge pulpan är fuktig eller öm bör tassen hållas bandagerad. Oftast tar det 4-7 dagar innan pulpan är torr och oöm. Det finns tassbandage-kit, med en instruktion om hur bandaget skall läggas, att köpa i vår butik. Vid varje bandagebyte skall pulpan och kringliggande vävnad undersökas noga och se så det inte svullnar upp eller ser kladdigt ut, vid BEHOV rengör med något desinficerande såsom alsollösning eller klorhexidinlösning. Ser det onormalt ut, luktar illa eller svullnar upp kontakta kliniken. En ny klo kommer att växa ut inom 3-6 månader.

Tänk på att lägga över en plastpåse eller skyddssko vid promenad utomhus så att bandaget inte blir blött eller smutsigt. Hunden får absolut inte slicka på klon eller bandaget. Använd krage eller skyddssko! Att regelbundet klippa klorna på din hund kan förebygga framtida klokapselbrott.

Cushings sjukdom

Din hund behandlas nu för Cushings sjukdom. Det är ett tillstånd som beror på en överproduktion av hormon från binjuren. Symtomen varierar, men är vanligen ökad törst, viktökning, hudförändringar och symtom på infektioner. Sjukdomen behandlas medicinskt vilket består av behandling med tabletter. Två typer av behandling finns och vad veterinären väljer att sätta in, beror på olika överväganden.

Behandlingen kan ge biverkningar men dessa orsakas som regel av en för kraftig sänkning av binjurehormonproduktion. Alltså är det av största vikt att hitta rätt dos för din hund genom att upprepade gånger kontrollera binjurehormonernas nivå. De biverkningar du ska se upp med är ff a nedsatt aptit. Då sjukdomen ger en ökad aptit kan en normalisering av aptiten ses som ett svar på behandlingen, men om hunden äter mycket sämre eller inte alls ska du inte ge mer behandling innan du kontaktar oss. Andra möjliga biverkningar är slöhet och kräkningar. Avbryt då behandlingen och kontakta oss, om du misstänker biverkningar.

 

Det första tecknet på att behandlingen har effekt är att törsten minskar. Detta brukar man märka efter några dagar upp till två veckor. Att mäta törsten kan vara ett enkelt och effektivt sätt att följa behandlingen. En hund dricker normalt ca fem dl per tio kg (glöm dock ej ev. vatten i maten) och går det över en liter per tio kg är det ett klart tecken på ökad törst. Mät gärna hur mycket hunden dricker innan du börjar behandla och sedan tre till sex dagar in i behandlingen. Tänk dock på att det kan variera en del mellan dagarna, på grund av normalvariation.

Den första behandlingskontrollen sker efter tre veckor. Andra tecken på behandlingseffekt som tex normalisering av vikten och hudförändringar sker mer gradvis och tar som regel två till tre månader.

Behandlingen skrivs antingen på recept och följs enligt ordination eller så ska du ge x antal tabletter Lysodren per dag, som vi tillhandahåller. Denna dos sänks till en underhållsdos på en eller två gånger per vecka första behandlingskontrollen eller om du märker att törsten normaliserats.

Om du fått Vetoryl på recept är det viktigt att blodprov för behandlingskontroll tas precis innan tablettgiva. Tabletten skall ha givits på samma tid minst 3 dagar i följd innan provtagning. Kontrollen består av ett blodprov, där halten cortisol i blodet mäts. Hunden behöver inte stanna på kliniken i samband med provtagning och det är viktigt att hunden inte är stressad i samband med provtagningen, då detta kan ge felaktiga värden.

Normalt sett kan cushings sjukdom väl kontrolleras med denna behandling och din hunds symtom helt försvinna inom en kortare eller längre tid. Det kräver dock övervakning och du kommer att få nya ordinationer om dosering efter hur resultatet från belastningstesterna ser ut.

Cytostatikabehandling

Cytostatika hämmar tumörcellers delning men påverkar också andra friska celler i kroppen. Framför allt påverkas tarmceller, kroppens immunförsvar och ibland slemhinnan i urinblåsan. Denna påverkan kan ge upphov till biverkningar som du som djurägare bör vara uppmärksam på.

* Kräkning och diarre. Vid lindriga symtom räcker det att tillfälligt ge djuret skonkost, om symtomen är kraftigare bör medicinsk behandling sättas in.
* Feber och annat tecken på infektion. Om kroppstemperaturen ligger över 39,5 grader, kontakta veterinär omgående liksom om hundens allmäntillstånd blir påverkat.
* Tecken på urinvägsinfektion. Om hunden kissar oftare än normalt, har blod i urinen eller ont då den kissar kontakta veterinär omgående.

 

Cytostatika utsöndras via urin och avföring. Framför allt dagarna efter behandling. Vid kontakt med avföring, urin eller kräkningar från hunden, använd handskar. Hunden kan uträtta sina behov utomhus som vanligt men du bör plocka upp efter den. Den cytostatika som ges hemma skall ges med handskar.

Vi avråder från att behandla hundar som bor i familj med gravida kvinnor eller små barn.

Telefon

042-20 20 00

Besöksadress

Ekvändan 2 254 67 Helsingborg

Våra telefontider

Mån – Fre 07.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Våra ordinarie öppettider

Mån - tors 08.00 – 20.00
Fre 08.00 – 17.00
Lör 09.00 – 15.00

Avvikande öppettider
Sommaröppet v 26 - 33:
- Klinik/butik har öppet mån- fred 08.00 - 17.00, stängt lörd
- Tel är öppen mån - fred 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Önskar du ett recept för fästingprofylax? Ring oss, vi hjälper dig!

Vår onlinebokning tar semester men redan nu kan du boka kattkastrationer från v 35.

Avbokning av bokad tid

Om ni inte har möjlighet att komma på ett bokat besök ber vi er avboka minst 12 timmar innan besöket. För icke-avbokade besök måste vi tyvärr debitera en besöksavgift 740 kronor.

Ni avbokar lättast på vår återbudsmail:

aterbud@dinvet.nu eller under telefonväxelns öppettider på 042-20 20 00.

Smådjurskliniken Din Veterinär

Storhelger, röda dagar och sommarsemester

I anslutning till storhelger och röda dagar kan klinikens och telefonväxelns öppettider avvika. Också under sommarsemesterns intensivaste period ändras öppettiderna.

Vi lägger ut information här när det är aktuellt!

När kliniken är öppen tar vi emot akut sjuka djur med livshotande tillstånd utan tidbokning. Alla andra besök bokas via telefon eller onlinebokning.

Och om vi inte har möjlighet så hänvisar vi till Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg
tel 042-16 80 00.

ONLINEBOKNINGEN HAR SEMESTER V 26-33

Från v 34 kommer det återigen att finnas bokningsbara tider. Det är snabbt och enkelt  att via mobil, dator eller surfplatta bokad din tid för:

KASTRATION HANKATT
KASTRATION HONKATT
VACCINATION HUND OCH KATT
RABIESVACCINATION HUND OCH KATT

Hittar du inte en tid eller typ av bokning som passar just dig och ditt djur? Ring oss så hjälper vi dig! Tel 042 - 20 20 00.

ONLINEBOKNINGEN HAR SEMESTER V 26-33

Behöver du ett recept för fästingprofylax nu? Ring oss! Vi håller kliniken öppen hela sommaren.

GDPR: General Data Protection Regulation (fd PUL)

På vår klinik skyddas och hanteras all personlig information på ett säkert och respektfullt sätt. Vi följer gällande lagstiftning och god sed i vår bransch. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Mer information om GDPR kan du hitta här.

KONTAKT

EKVÄNDAN 2
254 67 HELSINGBORG
TEL 042 - 20 20 00

AKTUELLT HOS OSS

Öppettider v 26-34

Under sommar- och semesterperioden v 26 - 34 har vi något ändrade öppettider. - Klinik/butik har öppet mån- fred 08.00 - 17.00, stängt lörd - Tel är öppen mån - fred 07.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Önskar du ett recept för fästingprofylax? Ring oss, vi hjälper dig! Vår...

läs mer

Prisvärt med VetPlan

Med VetPlan får du som kattägare vaccination, kastration samt ID-märkning för din hankatt för endast 310 kr och honkatt för så lite som 850 kr. Kom in och tala med oss om VetPlan eller anmäl dig via vår hemsida;...

läs mer