Ultraljudsdiagnostik

Ultraljud är ett diagnostiskt hjälpmedel som blir alltmer använt inom veterinärmedicinen. Det fungerar delvis som ett komplement till röntgen, men är också en oberoende och värdefull undersökningsmetod. På Din Veterinär har vi mycket kvalificerad utrustning och särskild expertis för att utföra ultraljudsundersökningar. Ultraljud är en grundläggande teknik för att undersöka en mängd organ inklusive hjärta, njurar, lever, urinblåsa, prostata, livmoder, binjurar, bukspottskörtel, äggstockar, och testiklar. Det är också en viktig kompletterande diagnostikmetod för ögon, muskler och senor. Med ultraljud kan vi ta cellprover och vävnadsprover från olika organ som lever och njurar, vilket är avgörande för att ställa exakta diagnoser. Denna metod kan minska behovet av mer komplicerade och invasiva diagnostiska ingrepp som operationer, vilket både sparar djuret från lidande och djurägaren från höga kostnader.

Främst ansvarig för ultraljudsdiagnostiken är veterinär Torkel Falk, som är en av landets mest erfarna ultraljudsspecialister med mer än 15 års erfarenhet och tusentals undersökningar bakom sig. Han har hållit en rad kurser i ultraljudsdiagnostik för veterinärkollegor och har en gedigen utbildning på området, bland annat forskarutbildning i ekokardiografi (hjärtultraljud).

Behandlingar: