Tumörbehandling och onkologi

På Smådjurskliniken Din Veterinär har vi arbetat med olika former av tumörbehandlingar under många år. Ansvarig veterinär är Elisabet Ellström som arbetat med onkologi och cellgiftsbehandlingar i över 20 år.

Vi har lång erfarenhet av att utreda och bedöma tumörsjukdomar samt stor erfarenhet av behandling med både kirurgi och olika former av cytostatikabehandling. Vi har även erfarenhet av att förebygga och hantera eventuella komplikationer och biverkningar.