Laserbehandling –
Brett användningsområde

Laserbehandling använder olika frekvenser av ljus för att behandla tillstånd såsom smärta, inflammation, muskelspänningar, svullnader och sårläkning. Till skillnad från vanligt ljus producerar laserljuset en fokuserad stråle med en enskild våglängd. Denna energi är synkroniserad och riktad, vilket förhindrar att ljuset sprids.

Denna fokuserade ”stråle” tillåter behandling med stor precision. Verkningsmekanismerna för laser är komplexa; ljusenergin absorberas av cellerna och stimulerar biologiska processer på cellnivå. Denna stimulering har visat sig kunna förbättra kvaliteten på läkningsprocessen, vilket gör lasern till ett effektivt verktyg inom medicinsk behandling.

Behandlingsdjupet är beroende på vilken typ av vävnad som behandlas och vilken våglängd som används. Ytterligare faktorer som päls och färg på djuret kan också påverka effektiviteten. På Smådjurskliniken Din Veterinär använder vi en klass 4-laser, en av de kraftfullaste lasrarna tillgängliga på marknaden, vilket ger oss möjligheten att utföra mycket specifika och riktade behandlingar.

Rehabilitering: