Tumörbehandling och onkologi

På Smådjurskliniken Din Veterinär har vi lång erfarenhet av att behandla tumörsjukdomar hos smådjur. Vår ansvariga veterinär, Elisabet Ellström, är specialist inom onkologi med över 20 års erfarenhet, inklusive omfattande kunskap i cellgiftsbehandlingar.

Vi är skickliga på att utreda och diagnostisera olika typer av cancer hos djur, och vi utformar behandlingsplaner som baseras på den senaste forskningen och beprövade kliniska metoder. Våra behandlingsalternativ inkluderar kirurgi för att ta bort tumörer samt cytostatikabehandlingar som riktar sig mot cancer på cellnivå.

Varje behandlingsplan anpassas efter det enskilda djurets behov och hälsotillstånd, med målet att minimera biverkningar och hantera komplikationer effektivt. Vi strävar efter att inte bara förlänga djurens liv utan också att bibehålla en hög livskvalitet under och efter behandlingen.

Vi erbjuder även rådgivning om förebyggande åtgärder och stöd genom hela behandlingsprocessen, med ett starkt engagemang för att främja djurens välbefinnande från första diagnos till uppföljning.