Vårdavdelningen

Här tar vi emot patienter som behöver sådan behandling och tillsyn som inte kan göras i hemmiljön. Djur som genomgått ett större kirurgisk ingrepp kommer åter dagen därpå för kontroll och behöver ibland bli kvar för att t ex få dropp. Men det kan finnas många orsaker till varför ett djur behöver vara en dag på kliniken.

Hundar och katter sitter i olika stall. Hundskall kan vara alltför högljutt och dessutom stressande för katten. Vi skiljer också på dem som inkommit p g a kräkningar, diarré och hosta från dem som är inne av andra skäl. Finns risk för smitta placeras hunden eller katten i isoleringsstallet, där de inte kommer i kontakt med någon annan än sin veterinär och djurvårdare.


Så säkrar vi vårdkvaliteten

Patienterna på vårdavdelningen har var dag en egen veterinär som handhar diagnostik, ordinerar behandling och undersökningar och kontinuerligt följer djurets allmäntillstånd. Utöver det tas varje patient upp när veterinärernas går sin dagliga rond och man gör en genomgång av historik, nuläge och vad som ska ske härnäst.


Omsorg och trygghet ökar chans till snabbt tillfrisknande

Varje dag finns även en djurvårdare med övergripande ansvar för avdelningen. På så vis får ditt djur en speciell person att ty sig till och lära känna. Samma person kommer att ge medicin och mat, koppla upp och ner ev dropp, rasta osv. Det skapar en trygg vistelse på kliniken och vi belönas med patienter som, om de behöver komma tillbaka nästa dag, glatt travar in och söker upp ”sin” bur.

Generellt har vi inga djur som stannar under natten. Vården bygger istället på att djuren, då de behöver behandling, får vara hos oss under dagen men sedan tillbringar natten hemma hos husse och matte i lugn och ro. Vi upplever att de flesta djur faktiskt tillfrisknar fortare på detta sätt. De kan både vila bättre och kommer igång att äta fortare om de har kontakt med sin hemmiljö. De djur som är i behov av dygnet-runt-vård remitterar vi naturligtvis till en klinik som erbjuder detta.

Våra vårdsköterskor Linda, Malin och Alice.