COVID-19

Vi på Smådjurskliniken vill självklart arbeta så effektivt som möjligt med att förhindra spridning av Corona-virus i vår verksamhet. Här följer lite information kring åtgärder vi vidtagit för att undvika smitta, både bland vår personal och bland er djurägare.

Hur vi förhindrar smittspridning

Vi på Smådjurskliniken vill självklart arbeta så effektivt som möjligt med att förhindra spridning av Corona-virus i vår verksamhet.

Tillhör du en riskgrupp, eller är orolig för att röra dig ute bland människor just nu, men behöver komma till veterinär med ditt djur? Vi hjälper dig!

Vi iakttar självklart god handhygien och tvättar och spritar våra händer mellan varje patientkontakt. Vi tar inte i hand och undviker nära kontakt med er djurägare när vi undersöker ert djur.

• Vi ber att enbart en person medföljer djuret in på kliniken och vi ber också att barn får stanna hemma och inte komma med på besök till oss.

• Vi begränsar antalet personer som vistas i vårt väntrum samtidigt.

• All personal som har minsta tecken på övre luftvägssymtom stannar hemma.

• Om ni som djurägare har symtom från luftvägarna ber vi er stanna hemma och be någon, som är frisk, att komma med ert djur. Detsamma gäller om ni rest i ett riskområde de sista två veckorna.

Vi har inga inskränkningar för övrigt vad gäller mottagande av era djur.

Tillhör du en riskgrupp, eller är orolig för att röra dig ute bland människor just nu, men behöver  komma till veterinär med ditt djur?

Vi har möjlighet att ta emot dig och ditt djur utan risk för att du utsätts för smitta. Vi kan hämta in ditt djur från bilen och ta det in på kliniken för undersökning och behandling utan att du själv behöver följa med in.

All kommunikation sker via telefon med oss inne på kliniken medan du stannar i bilen. Om du är intresserad av denna typ av hjälp, boka tid via
telefon 042-202000 och tala om att du efterfrågar denna typ av assistans. Vi kan också hjälpa dig med foderinköp eller om du behöver handla något annat i vår shop.

Vi kommer i samband med bokning att ge dig ett telefonnummer som du kan ringa när du kommit till kliniken. Vi kommer då ut till bilen och tar hand om ditt djur.

Observera att telefonnumret enbart används för just denna typ av bokningar och att vi inte har möjlighet att svara på frågor eller handha andra ärenden på detta nummer. Och tänk på att det, för vår personals säkerhets skull, är viktigt att du som kommer med djuret, inte har symtom på övre luftvägssjukdom eller feber.

 

Varmt välkomna till oss på Din Veterinär!

Läs hela vår Hygienpolicy här

Din Veterinär – Hygienpolicy

KONTAKT

EKVÄNDAN 2
254 67 HELSINGBORG
TEL 042 - 20 20 00

AKTUELLT HOS OSS