Tandavdelningen

Som en egen avdelning på operation finns tandvårdsrummet. Hit kommer både hundar och katter, men även kaniner och marsvin ibland, när det behövs expertis och behandling av tänder och tandkött. Tandsjukdomar är mycket vanligt hos våra hundar och katter som är våra huvudsakliga patienter på tandavdelningen. 

Det vanligaste problemet hos våra hundar är parodontit eller tandlossning. Tandsten och inflammation i tandkött och tandens stödjevävnad är en progressiv sjukdom och inflammationen i tandkött och stödjevävnad runt tanden orsakar djuret smärta. I takt med att sjukdomen fortskrider försvinner mer och mer käkben och tanden blir lös. Vid mer långt gången parodontit kan hunden drabbas av rotspetsabcesser (tandbölder) och i värsta fall käkfrakturer. Man ser stora skillnader mellan raser och individer i deras benägenhet att bilda tandsten och drabbas av tandlossning.

Generellt har mindre raser större problem än stora hundraser.

Även hos katter är tandköttsinflammation och parodontit/tandlossning mycket vanligt. Dessutom drabbas många katter av en tandsjukdom som kallas för tandresorption (TR) eller FORL (feline odontoclastic resorptive lesions). Orsaken till sjukdomen är oklar. Av någon anledning sker en nedbrytning av tanden. Nere i roten ersätts tandroten succesivt med ben medan tanden uppe i kronan bryts ner inifrån, vilket leder till att tanden blir skör och till slut går sönder av vanlig belastning, så som att tugga. Så länge processen pågår bara nere i roten tror man inte att den påverkar djuret, men så fort man får skador uppe kronan eller i tandköttskanten gör tanden ont. Drabbade tänder tas bort. Om det är möjligt dras hela tanden ut, men i de fall där man har en omfattande rotresorption (benomvandling av roten) görs en så kallad kronamputation där förbenade rötter lämnas kvar.

Tandteamet

På vår tandavdelning arbetar veterinärer och legitimerade djursjukskötare som är vidareutbildade inom odontologi och har lång erfarenhet av tandvård och tandbehandlingar. Våra veterinärer Josephine Blennersjö, Claes Ålund och Nelly Aronsson arbetar tillsammans med djursjukskötarna Karolin Svedberg, Katarina Lindgren, Karin Franzén och Veronica Bjuvegård.

Förberedelser

Har ditt djur inte varit hos oss det senaste halvåret eller om något akut har skett, bokas först ett besök inför tandåtgärd där djurets allmänna hälsostatus bedöms, vi lyssnar på hjärtat och om det är ett äldre djur tas ofta ett blodprov. Vid besöket görs även en första bedömning av munnen där beslut tas om hur akut tandåtgärden är – även i perioder då vi har ont om tider för tandbehandlingar i närtid kan vi oftast ta in akuta fall. Det är inte möjligt att göra en fullständig bedömning av djurets munstatus förrän hunden eller katten undersökts i narkos och tandröntgen är gjord. Därför är det också svårt att ge en exakt prisuppgift innan djuret sövts.

Vad händer i tandrummet?

Vid undersökning på vaket djur ser man bara en begränsad del av munhålan och tänderna. För att få en fullständig bild av djurets tänder och munhåla krävs undersökning i narkos, där även tandröntgen är en viktig del då en stor del av tanden ligger dold under tandköttskant och käkben. Först när detta är gjort vet man vilka åtgärder som behöver göras. Innan detta steg är det oftast omöjligt att ge en exakt prisuppgift. Om så önskas ringer vi upp och lämnar information och prisuppgift medan djuret ligger sövt. Vid mycket omfattande behandlingar i munnen kan det behöva göras under mer än en narkos.

Vid alla tandbehandlingar är djuret alltid i full narkos och har en andningstub i luftstrupen. Detta är för att djuret ej ska få ner vatten och partiklar i lungorna under behandlingen. En narkoskunnig person är ansvarig för att övervaka narkosen under hela ingreppet.

Varje tandbehandling inleds med en rengöring och undersökning av tänder och munhåla. Därefter tas röntgenbilder av tänderna för att kunna bedöma hela tanden inklusive rötterna. De flesta av våra hundar och katter som är inne för tandbehandling behöver ta bort en eller flera tänder. Har tänder tagits bort sitter där stygn som trillar bort av sig själva och djuret får smärtstillande medicin efteråt för att de inte ska ha ont och kunna återhämta sig så snabbt som möjligt.

Tandborstning är viktigt!

När behandlingen är klar

Efter alla våra tandbehandlingar ingår en efterkontroll där vi tittar på munnen och ser att den har läkt som den ska. Smärta i munnen kan vara mycket svår att upptäcka, många djur visar väldigt små eller vaga beteendeförändringar vid kronisk, långvarig smärta i munnen. En del djur slutar tugga hårda saker, tuggar på ett avigt sätt eller tappar mat – men långt ifrån alla. Vissa blir lite mera griniga eller mindre aktiva. Ofta kan det här misstas för symtom på att djuret har blivit gammalt. Vi får ofta tillbaka djur och deras ägare, där ägaren berättar att deras hund eller katt blivit som ny efter att onda tänder tagits bort, att de är mera aktiva eller att hunden blivit som en valp igen!

Hemma

Tandborstning – klarar vi det? Jadå, de allra flesta klarar det alldeles utmärkt, både du och ditt djur. Övning ger färdighet och dessutom goda resultat. Med största sannolikhet kan du förebygga bildning av tandsten på tänderna och inflammation i tandköttet genom att borsta din hund eller katts tänder. Som minst kan du i alla fall förlänga tiden fram till nästa nödvändiga munsanering på kliniken.

Vi rekommenderar daglig tandborstning för alla våra hundar och katter för att förebygga tandköttsinflammation och tandlossning. En vanligt mjuk tandborste med vatten räcker långt. Använd gärna en smaksatt tandkräm för hund eller katt för att underlätta borstningen.

Klicka här för att läsa om tandborstning på hund, broschyr

Klicka på knappen och se en film hur du borstar tänderna på din katt :