#HänsynochHygien – hur vi arbetar för att förhindra smittspridning av Corona-virus

Vi på Smådjurskliniken vill självklart arbeta så effektivt som möjligt med att förhindra spridning av Corona-virus i vår verksamhet.
Tillhör du en riskgrupp, eller är orolig för att röra dig ute bland människor just nu, men behöver komma till veterinär med ditt djur? Vi hjälper dig!

Läs mer på våra sidor om COVID och HYGIEN