FIP- en dödlig kattsjukdom som nu kan botas

Sjukdomen FIP (Feline Infectious Peritonitis) är en fruktad kattsjukdom som I alla år inneburit en
dödsdom för de katter som drabbas. Sjukdomen orsakas av ett coronavirus som är mycket vanligt
förekommande hos våra katter. I de flesta fall är det harmlöst och orsakar bara övergående diarré
(enteralt coronavirus). Dock kan viruset ibland mutera till ett mycket farligt retrovirus. Detta angriper
katternas immunförsvar och är utan behandling dödligt I 100 % av fallen.

Läs mer om sjukdomen och behandlingen här >>