Kattsjukdomen FIP

En dödlig kattsjukdom som nu kan botas!

Allmänt om FIP

Sjukdomen FIP (Feline Infectious Peritonitis) är en fruktad kattsjukdom som I alla år inneburit en dödsdom för de katter som drabbas. Sjukdomen orsakas av ett coronavirus som är mycket vanligt förekommande hos våra katter. I de flesta fall är det harmlöst och orsakar bara övergående diarré (enteralt coronavirus). Dock kan viruset ibland mutera till ett mycket farligt retrovirus. Detta angriper katternas immunförsvar och är utan behandling dödligt I 100 % av fallen.

Symtom och diagnos

Symtomen är som ofta på katt, ospecifika. Dålig aptit, viktnedgång, diarré och feber är de vanligaste symtomen. Symtombilden är ofta subakut och symtomen har varat dagar till månader innan diagnos. Det är en fördel att ställa diagnos tidigt då det förbättrar prognosen, se senare. Att ställa diagnos är lite komplicerat eftersom det inte finns ett enstaka test som ställer diagnosen säkert, utan diagnosen ställs utifrån klinisk bild, fynd på prover och ultraljud. Ofta är provbehandling en viktig del i diagnostiken.

Behandling

Under coronapandemin fick veterinärer I Australien idén att prova Remdesevir , som används till behandling av Covid 19 på människor, på katter med FIP. Resultaten var förbluffande. Katterna kunde botas helt I mer än 80 % av fallen, och det får betecknas som ett av de större medicinska framstegen inom veterinärmedicinen på senare år. Sen förra året har vi på Din Veterinär samt flera andra kliniker kunnat erbjuda behandling för FIP. Tyvärr är läkemedlet inte tillgängligt I Sverige och måste importeras, Från början var det väldigt dyrt, en behandling kunde kosta upp emot 100 000 kr.

Glädjande nog har  priset nu reducerats väsentligt, och en behandling av en 5 kilos katt ligger I dagsläget på ca 25000 I medicinkostnader. Kostnaden för diagnostik och vård ligger runt 15 000 kr men det täcks av djurets försäkring. Medicinkostnaden kan ibland, till liten del, täckas av eventuell medicinförsäkring, maximalt som regel 5-6000 kr.

NOTERA att ovan nämnda priser kan komma att ändras, variera beroende på individens behov och att det som angivits här endast är ungefärliga priser.