Cushings sjukdom hos hund

Det är ett tillstånd som beror på en överproduktion av hormon från binjuren. Symtomen varierar, men är vanligen ökad törst, viktökning, hudförändringar och symtom på infektioner. Sjukdomen behandlas medicinskt vilket består av behandling med tabletter. Två typer av behandling finns och vad veterinären väljer att sätta in, beror på olika överväganden.


Behandlingseffekt

Det första tecknet på att behandlingen har effekt är att törsten minskar. Detta brukar man märka efter några dagar upp till två veckor. Att mäta törsten kan vara ett enkelt och effektivt sätt att följa behandlingen. En hund dricker normalt ca fem dl per tio kg (glöm dock ej ev. vatten i maten) och går det över en liter per tio kg är det ett klart tecken på ökad törst. Mät gärna hur mycket hunden dricker innan du börjar behandla och sedan tre till sex dagar in i behandlingen. Tänk dock på att det kan variera en del mellan dagarna, på grund av normalvariation.

Den första behandlingskontrollen sker efter tre veckor. Andra tecken på behandlingseffekt som tex normalisering av vikten och hudförändringar sker mer gradvis och tar som regel två till tre månader.

Behandlingen skrivs antingen på recept och följs enligt ordination eller så ska du ge x antal tabletter Lysodren per dag, som vi tillhandahåller. Denna dos sänks till en underhållsdos på en eller två gånger per vecka första behandlingskontrollen eller om du märker att törsten normaliserats.

Om du fått Vetoryl på recept är det viktigt att blodprov för behandlingskontroll tas precis innan tablettgiva. Tabletten skall ha givits på samma tid minst 3 dagar i följd innan provtagning. Kontrollen består av ett blodprov, där halten cortisol i blodet mäts. Hunden behöver inte stanna på kliniken i samband med provtagning och det är viktigt att hunden inte är stressad i samband med provtagningen, då detta kan ge felaktiga värden.

Normalt sett kan cushings sjukdom väl kontrolleras med denna behandling och din hunds symtom helt försvinna inom en kortare eller längre tid. Det kräver dock övervakning och du kommer att få nya ordinationer om dosering efter hur resultatet från belastningstesterna ser ut.

Biverkning vid behandling

Behandlingen kan ge biverkningar men dessa orsakas som regel av en för kraftig sänkning av binjurehormonproduktion. Alltså är det av största vikt att hitta rätt dos för din hund genom att upprepade gånger kontrollera binjurehormonernas nivå. De biverkningar du ska se upp med är ff a nedsatt aptit. Då sjukdomen ger en ökad aptit kan en normalisering av aptiten ses som ett svar på behandlingen, men om hunden äter mycket sämre eller inte alls ska du inte ge mer behandling innan du kontaktar oss. Andra möjliga biverkningar är slöhet och kräkningar. Avbryt då behandlingen och kontakta oss, om du misstänker biverkningar.