Vaccination

Här hittar du generell information samt vad som rekommenderas för hund, katt och kanin.

Allmänt om vaccination

När du väljer att vaccinera ditt djur hos oss får du alltid träffa en legitimerad veterinär. Förutom att vaccinera gör vi en klinisk undersökning av ditt djur och kontrollerar djurets tänder. Du har möjlighet att få svar på frågor du kanske har kring ditt djurs hälsostatus och frågor kring foder. Du har också möjlighet att få hjälp med fästingprofylax eller råd för djur som är oroliga, t ex vid resor eller nyår. Vi tar aldrig ut extra avgifter för att skriva ut recept till våra patienter. Hundar, katter och kaniner bör vaccineras årligen för att upprätthålla sitt vaccinationsskydd. Avvikelser kan förekomma beroende på djurslag och smittrisk.

Återvaccination och intyg

Efter grundvaccination måste ditt djur återvaccineras för att bibehålla skyddet. Genom att spara vaccinationsintyget kan du och din veterinär följa ditt djurs vaccinationsstatus. Tag därför med intyget vid varje vaccinationstillfälle. Detta är särskilt viktigt vid rabiesvaccination då vaccinationen som regel ska föras in i djurets pass.

Svullnad efter vaccination

Det kan ibland uppstå en svullnad vid injektionsstället. Svullnaden irriterar sällan djuret och försvinner av sig själv efter några veckor. Detta är en naturlig reaktion på vaccinet. Ditt djur kan, i undantagsfall, få en allergisk reaktion, illamående och feber av övergående natur.

Sjukdom trots vaccination

Det finns inget vaccin som kan garantera fullständigt skydd mot sjukdom. Trots att vacciner ger ett optimalt skydd, kommer det alltid att finnas individer som helt enkelt inte kan bilda en tillräckligt stor mängd antikroppar. Det finns mer än en orsak.

De antikroppar som nyfödda får i sig via modersmjölken kan störa utvecklingen av de nya antikroppar som nyföddas eget immunsystem skall bilda som en reaktion på vaccineringen. Individuella katter och hundar kan sakna tillräcklig förmåga att producera antikroppar. De är vad man kallar immunologiskt inkompetenta. Dålig immunokompetens finns också hos djur som samtidigt lider av någon sjukdom. Om en hund eller katt vaccineras under inkubationstiden kan sjukdom ändå bryta ut, eftersom det tar ett antal dagar innan ett tillräckligt skydd har bildats. Det är därför viktigt att ditt djur är friskt vid vaccinationstillfället. Vissa läkemedel kan också hämma immunsystemet och därför reducera vaccinationssvaret. Det vanligaste läkemedlet i denna grupp är kortison.
Angående rabiesvaccination, se avsnittet om att åka utomlands med sitt husdjur på Jordbruksverkets webbsidor på: www.sjv.se »

Hund

Hundar vaccineras mot valpsjuka, parvovirusinfektion, smittsam leverinflammation och kennelhosta vid 8 och 12 veckors ålder samt vid 1års ålder. Revaccination rekommenderas årligen mot kennelhosta samt med 3 års mellanrum mot parvovirusinfektion, valpsjuka och smittsam leverinflammation.


Vaccination av dräktiga tikar

En tik som parats och blivit dräktig utan att ha blivit regelbundet vaccinerad, kan vaccineras under dräktigheten. På så sätt försäkras tiken och hennes blivande valpar ett initalt skydd. Antikroppar, som tiken bildar efter vaccinationen, kommer att finnas i modersmjölken tillgängligt för valparna. Valparna får p g a detta ett skydd som varar under de första levnadsveckorna.

Katt

Katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva vid 9 och13 veckors ålder samt 1 år senare. Revaccination årligen mot kattsnuva samt med 3 års mellanrum mot kattpest.


Innekatter

Det är viktigt att även innekatter vaccineras, då de i motsats till utekatter inte utsätts för smitta som kan underhålla en viss immunitet. Den oskyddade innekatten kan plötsligt exponeras för smitta och insjunkna genom att man själv dragit hem smitta via avföring och urin som kan ha fastnat på t ex skorna. En ovaccinerad katt som skall inackorderas på kattpensionat löper stor risk att drabbas av kattsnuva.

Kanin

Kaniner kan vaccineras mot kaninpest och kaningulsot. Det finns två stammar av kaningulsot; stam 1 och stam 2. Den senare, stam 2, utvecklades för några år sedan och har drabbat många kaniner, tyvärr oftast med dödlig utgång. För kaniner som vistas ute bör man överväga att vaccinera med tätare intervall än årligen – rådgör med din veterinär.

På vår klinik gör vi allt för att hålla oss uppdaterade gällande sjukdomar, farsoter och vacciner. För närvarande vaccinerar vi kaniner med Nobivac Myxo-RHD PLUS. Första vaccinationen vid 5 veckors ålder, därefter årligen. Immunisering efter 3 veckor.


Vill du veta mer om sjukdomarna kan du läsa här:

Kaningulsot »
Kaninpest »