BOAS test

Ett nytt hälsoprogram är framtaget för fransk bulldogg, engelsk bulldogg och mops. Målet är att förbättra hälsa och minska förekomsten av andningsproblem, s.k BOAS, hos dessa raser. Metoden för att undersöka grad av andningsproblem heter RFG- Scheme (respiratory function grading scheme) är en bedömningsmetod som är utvecklad i Cambridge och används i flera länder.

Testresultatet ger information om den enskilda individen är drabbad och kan användas som hjälp för uppfödare att välja ut avelsmaterial för att minska förekomsten av BOAS hos drabbade raser. För att göra testet ska hunden vara minst 24 månader, tik ska inte vara dräktig och får inte vara opererad i luftvägarna. Testet får även göras på oregistrerade raser/blandraser.

 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/andning/rfg-scheme/