Veterinärlaboratorium

På Smådjurskliniken har vi ett eget laboratorium där vi dagligen analyserar ett brett spektrum av prover från våra patienter. Vi hanterar allt från rutinblodprover och urinprover till specialiserade hormonanalyser och cytologiska prover. Medan vi utför de flesta analyser på plats, skickas vissa prover såsom bakterieodlingar till externa laboratorier för noggrann analys.

Våra kvalificerade djursjukvårdare och djurvårdare är utbildade att genomföra de vanligaste laboratorieanalyserna, vilket säkerställer snabb och effektiv behandling. Laboratoriet leds av vår specialist Josefin, som särskilt ansvarar för avancerade tester inklusive:

Leverprofiler: Albumin, totalprotein, ALAT, ALKP, TBIL, gallsyror, och elektrofores.

Immunologiska tester: Fenotypning av alfa-1-antitrypsin, samt bestämning av antikroppar mot Borrelia, Ehrlichia, och autoantikroppar mot cellkärnor (ANA) med teknik som immunofluorescensmikroskopi.

 

Denna expertis gör det möjligt för oss att leverera noggranna diagnoser och anpassade behandlingsplaner för våra patienter.